Tjänster

Personlig coachning Vi gör en strategi för hur du ska nå ut till dina kunder. Vi tittar på de marknadsföringskanaler ditt företag bör synas i. Hur ser ditt företag ut från kundens ögon? Vi hjälper dig med syfte och mål och gör ditt varumärke tydligare för kunden.

Fotografering inkl redigering Vi fotograferar en bildbank du kan använda till hemsida, sociala medier och i andra marknadsföringskanaler. Vi kan också lära ut och ge dig tips hur du ska ta snygga bilder med mobiltelefonen.

Filmer Vi spelar in och redigerar kortare reklamfilmer du kan använda i dina digitala kanaler.

IMG_2459